Výskyt ruje u mačky po sterilizácii

Výskyt ruje u mačky po kastrácii je hormonálna porucha ktorá sa nazýva Syndróm zbytkových vaječníkov v anglickej literatúre označovaný aj ako Ovarian remnant syndrome ( ORS) .
Týmto pojmom sa označuje výskyt funkčného tkaniva vaječníkov s vonkajšími príznakmi ruje po vykonanej kastrácii mačky.
Príznaky ruje sa môžu objaviť týždne, mesiace ale aj roky po kastrácii. Priemerný čas objavenia sa tejto poruchy je 15,5 mesiaca po kastrácii s rozpätím 3 mesiace až 5 rokov.
Porucha sa prejavuje príznakmi ako pri ruji teda sexuálnym správaním, hlasovými prejavmi (mravčanie), dvíhaním chvosta, váľaním sa po zemi, odťahovaním chvosta, prehýbaním chrta, výtokmi z pošvy, opuchnutím vonkajších pohlavných orgánov a atraktivitou pre samcov.
Príčina vzniku tejto poruchy môže byť zapríčinená:
1, Pravdepodobne najčastejšou príčinou vzniku ORS je to , že zviera sa už narodí s tzv. ektopickým ovariálnym tkanivom. V  zrozumiteľnej reči to znamená, že takéto zviera má od narodenia  extra tkanivo vaječníkov, ktoré ale nie je uložené na svojom obvyklom mieste – vo vaječníkoch , ale vyskytuje sa inde v brušnej dutine napr. medzi črevami alebo na stene brušnej dutiny. V takomto prípade po odstránení vaječníkov, teda po vykonanej kastrácii preberá toto tkanivo funkciu vaječníkov a vyvoláva príznaky ruje. Gravidita v takomto prípade nemôže nastať pretože zviera je v podstate vykastrované a chirurgický zákrok v minulosti prerušil vajcovody. Vyskytujú sa však príznaky ruje rozličného stupňa.
2, Druhou príčinou môže byť neodborne vykonaná kastrácia, kedy operatér môže nechať celý vaječník alebo jeho časť v brušnej dutine.
Kastrácia mačky je však rutinný a nie veľmi zložitý chirurgický úkon, ktorý  ak je vykonávaný priemerne skúseným chirurgom, tak zlyhanie operácie resp. operatéra je v tomto prípade málo pravdepodobné.
3.Poslednou možnosťou je že časť vaječníka pri odstraňovaní náhodne spadne do dutiny brušnej kde sa vyvinie krvné spojenie s okolitým tkanivom a tento zbytkový vaječník naštartuje svoju funkciu a vyvolá cyklus a ruju u mačky.
Riešenie problému ORS môže byť hormonálne, ale preferuje sa opakované otvorenie brušnej dutiny s revíziou pooperačného stavu a s dôslednou prehliadkou dutiny brušnej s cieľom objaviť a odstrániť tkanivo vaječníka ktoré vyvoláva túto poruchu.

Posted on: 21. septembra 2016, by : spravca