Ochorenie srdca u psov a možnosti diagnostiky a ako im predchádzať

Ochorenia srdca predstavujú jeden z najčastejších zdravotných problémov a druhú najčastejšiu príčinu úhynu psa v rôznom veku, väčšinou v strednom a vyššom. Ochorenie srdca prebieha často niekoľko rokov nepozorovane aj keď zmeny na srdci alebo v krvi sú už typické pre poškodenie srdcového svalu.

Mnoho plemien je priamo geneticky disponovaných pre srdcové ochorenia. Zvýšenú pozornosť by mali venovať tejto problematike najmä majitelia plemien ako doberman, kavalier king charles španiel, írsky vlkodav, rotveiler, nemecká dogalabrador, novofundlandský pes, ale aj iné plemená a ich krížence sú náchylné na vznik a rozvoj srdcových ochorení (červenou farbou zvlášť náchylné plemená).

Problém na ktorý by som rád poukázal ako veterinárny lekár je, že ochorenia srdca prebiehajú niekoľko rokov bez príznakov, alebo zviera má príznaky, len si ich majiteľ  nevšimne a takisto pri ročnej prehliadke spojenej s vakcináciou  môžu byť príznaky ochorenia srdca prehliadnuté. Keď sa srdcové ochorenie odhalí včas, najlepšie ešte pred nástupom klinických príznakov tak aj šanca na záchranu a predĺženie života výrazne stúpa nasadením správnej liečby. Na druhej strane zviera u ktorého sa príznaky ochorenia srdca prejavia má podstatne nižšiu dobu prežívania a často (najmä doberman, doga, kavalier) sa o ochorení srdca dozvieme až pitvou uhynutého zvieraťa, keď nám pacient uhynie v ambulancii za príznakov akútneho srdcového zlyhania. Včasným vyšetrením počas života sme schopní zlyhávanie srdca včas zachytiť a nastaviť pacienta na adekvátnu liečbu a oddialiť jeho smrť.

Hlavný dôraz by som dal na prevenciu týchto ochorení a na ich včasné odhalenie v čase kedy sa ochorenie dá dokázať že je prítomné, ale zviera prejavuje len mierne alebo aj žiadne príznaky že trpí ochorením srdca. Pod prevenciou srdcových ochorení si predstavujem pravidelné vyšetrenie srdca aspoň 1x ročne vo veku cca 3-5 rokov, fonendoskopom, vyhodnotenie počtu tepov a dychov. U plemien náchylných na srdcové zlyhanie by sa malo toto vyšetrenie doplniť aj rentgenovým snímkom srdca, sonografickým vyšetrením srdca a odberom krvi so zameraním na srdcové markery. Najmä vyšetrenie krvi na srdcové markery je nová, jednoduchá, veľmi presná a spoľahlivá metóda ako odhaliť zvýšené namáhanie a zlyhanie srdcového svalu vo veľmi včasných štádiách. Sledujú sa markery alebo enzýmy,  ktoré sa vyskytujú vo bunkách srdcového svalu a pri jeho poškodení sa dostávajú do krvi kde sa dajú stanoviť a vyhodnotiť.  Vyšetrenie krvi na srdcové markery je v mojej praxi bežným štandardom pri podozrení na ochorenie srdca. Cena za toto vyšetrenie sa pohybuje do 25 EUR.

Medzi hlavné príznaky srdcového zlyhávania pozorovateľné majiteľom sú neochota k pohybu, pomalý pohyb (zaostávanie na vychádzke), kašeľ najmä v noci keď sa zviera uloží k spánku, blúdenie po byte (bojí sa zaspať lebo sa začne dusiť a kašlať), odpadávanie pri fyzickej alebo psychickej námahe (radosť z príchodu majiteľa, krmenie, rozrušenie –ohňostroj, petardy). Zrýchlenie počtu tepov a dychu aj v kľudovom stave. Popísané príznaky sú typické pre rozvinuté srdcové zlyhanie. Včasná a správna liečba v tomto štádiu ochorenia ne nevyhnutná pre záchranu pacienta.

Posted on: 2. apríla 2017, by : spravca