Autor: MVDr. Pavol Duroň

Anaplazmóza – ochorenie prenášané kliešťami. Koinfekcia s Boreliózou

Čo to znamená?
Nebezpečné ochorenie ohrozujúce život a zdravie Vašeho psa ktoré je prenášané kliešťami a ktoré ohrozuje Vášho psa na vychádzke ale aj na dovolenke.

Čo je to anaplazmóza?
Pôvodca ochorenia Anaplazma phagocytophylum je baktéria ktorá je rozšírená po celom svete, naše oblasti nevynímajúc. Ochorenie sa prenáša kliešťom rodu Ixodes ricinus. Je to ten najbežnejší kliešť akého poznáte a ktorého ste veľakrát videli na koži či už človeka alebo zvieraťa. Ochorenie sa prejaví od jedného do niekoľko dní po infekcii. Prejavy sú horúčka, apatia, skleslosť, letargia, bolesti svalov, neochota k pohybu. Typická je bolesť kĺbov, často s opuchom a krívanie. Najčastejšie sú postihnuté plemená zlatý retriever a labrador retriever. Okrem toho sa môžu vyskytnúť neurologické príznaky – záchvaty, tupý výraz a podobne. Ochorenie prechádza do chronického štádia kedy sa príznaky zmierňujú ale infekcia ostáva v organizme.

Aké sú najnovšie zistenia?
Rozširovaním teritórií kliešťov pravdepodobne následkom globálneho otepľovania dochádza k posúvaniu pásiem kde sa vyskytujú kliešte do vyšších nadmorských výšok a do oblastí kde sa predtým nevyskytovali. Tým sa posúvajú aj hranice výskytu ochorení prenášaných kliešťami.
K prenosu infekcie je pravdepodobne potrebná dlhšia doba prisatia kliešťa ako 24 hodín. Preto doporučujeme skoré vybratie prisatého kliešťa. Veľmi často sa vyskytuje aj tzv. koinfekcia s boreliózou.
Podľa jedného testu vykonaného veterinármi v Prahe sa bolo testovaných 120 náhodne vybratých psov z ktorých sa vyskytovala anaplazmóza u 36 psov (30%). Z týchto 36 psov bolo 15 psov aj klinicky chorých, teda vykazovali príznaky ochorenia. Štyria psy boli súčasne s anaplazmózou pozitívne testovaní aj na boreliózu, mali teda koinfekciu anaplazmózu a boleliózu.

Čo to znamená koinfekcia s boreliózou?
Borelióza je takisto bakteriálne ochorenie prenášané kliešťami rodu Ixodes a má podobné príznaky ako anaplazmóza a obe tieto ochorenia sa často vyskytujú súčasne pri jednom pacientovi. Tým sa samozrejme preťažuje imunitný systém. Dopady na pacienta sú významné a podstatne zhoršujú kvalitu života psa a jeho majiteľa.

Je anaplazmóza liečiteľná?
Pri správne stanovenej diagnóze ktorá sa robí vyšetrením krvi pacienta sa ochorenie dá liečiť a vyliečiť. Našťastie sa spolu s anaplazmózou, v prípade koinfekcie s boreliózou, vyliečia obidve ochorenia.

Aké sú odporúčania veterinárov?

  1. Účinné opatrenia proti kliešťom aplikáciou pipiet alebo obojkov. Pipety aplikujte 1x mesačne, obojky meňte podľa údajov výrobcu. Zvýšenú pozornosť venujte týmto opatreniam ak sa chystáte na dovolenku do teplých oblastí a beriete si so sebou psa. Nepodceňujte ani južné oblasti Slovenska a Maďarsko.
  2. Po každej vychádzke prehliadnite Vašeho psa (aj keď má obojok alebo pipetu) a urýchlene vyberte kliešťa ak je na psovi prítomný.
  3. Ak po týždni-dvoch po vybratí kliešťa spozorujete u psa malátnosť, opuchy svalov, kĺbov a podobne, vyhľadajte odbornú pomoc. Nezabudnite uviesť všetky dôležité údaje hlavne o výskyte kliešťa na tele psa, cestovateľskú anamnézu a podobne.
  4. Dajte psa preventívne testovať aspoň 1x ročne pri psoch okolo 5. roku života a starších, hlavne ak viete že zviera trpelo alebo trpí často napadnutím kliešťami a ak vidíte krívanie, neochotu ku pohybu a podobne

Babezióza psov v Poprade

Babezióza je veľmi nebezpečné ochorenie psov, prenášané kliešťami rodu Dermacentor, druhom Dermacentor reticularis. Je to kliešť, ktorý sa vyskytuje v miernom pásme, najčastejšie býva popisovaný v južných častiach Európy, ale podľa najnovších pozorovaní sa začína bežne vyskytovať na južnom Slovensku a čo je zvlášť znepokojujúce aj v oblastiach s vyššou nadmorskou výškou, kde by sa podľa starších literárnych údajov nemali vyskytovať kliešte vôbec. Žiaľ dnes sú v Poprade (670 m.n.m) kliešte bežné a vyskytujú sa aj v oblasti Smokovca (990 m.n.m) a Polianky (1040 m.n.m.). Kliešťa rodu Dermacentor poznáte podľa toho, že je červenej farby na rozdiel od bežného kliešťa (Ixodes) ktorý je svetlo hnedý.

Ochorenie psov na babeziózu som v uplynulých troch rokoch zachytil a diagnostikoval vo svojej ambulancii v Poprade v dvoch prípadoch, ktoré oba skončili smrťou pacienta (jeden uhynul sám, druhý musel byť pre nefungujúce obličky utratený). V oboch prípadoch šlo o krížence a v obidvoch prípadoch sa psy vyskytovali v chatovej oblasti Dubina, kde predpokladám rezervoárový výskyt pôvodcu babeziózy s výskytom kliešťa rodu Dermacentor. Z krvi odobratej z jedného pacienta sa mi podarilo urobiť krvný náter a s pomocou Univerzity veterinárneho lekárstva tento preparát aj nafotiť. V mieste kde je šípka sa nachádza červená krvinka napadnutá Babeziou, s typickými útvarmi vo vnútri krvinky. Takto postihnutá červená krvinka sa rozpadne a parazit sa šíri ďalej a napáda ďalšie červené krvinky, až spôsobí vážne zmeny v organizme ktoré vedú ku zlyhaniu pečene, sleziny a obličiek.

Hlavné príznaky ochorenia sú:

  • vysoká teplota až do 42°C
  • apatia, malátnosť, neochota ku pohybu
  • často zvracanie a hnačka
  • moč je rubínovo červený až čierny (toto je typické!!!)
  • bledosť slizníc, neskôr žlté sfarbenie slizníc

Pri spozorovaní týchto príznakov treba psa okamžite doviesť na odborné veterinárne ošetrenie na špecializované pracovisko, kde bude ochorenie diagnostikované a zavedená správna liečba.

Prevencia ochorenia spočíva v zabránení prisatia sa kliešťa. Najlepšie to je možné prípravkami proti kliešťom buď vo forme spot on prípravkov (tzv. pipiet) ako Effipro, Advantix, Duowin Contact, Exspot a iné. Nezabúdajte obnovovať prípravok na tele psa každé 4 týždne, pretože každý zo spomínaných prípravkov stráca po mesiaci svoj účinok. Druhá forma obrany je použitie antiparazitárneho obojku, najlepšie zakúpeného vo veterinárnej ambulancii, lebo len tak máte záruku že obojok bude Vášho psa naozaj chrániť. Doporučujem sa obojkom s cenami okolo 4-5 EUR vyhnúť, pretože podľa mojej skúsenosti sú tieto obojky celkom neúčinné. Cena kvalitného obojku mktorý poskytuje ochranu na 4-7 mesiacov (podľa výrobcu) sa pohybuje od 13-17 EUR. Najznámejšie a preverené značky sú Kiltix, Scalibor, Preventic, alebo v pet shopoch predávaný Bolfo obojok.
Medzi významný faktor ochrany patrí včasné vybratie kliešťa z tela zvieraťa aby sa doba ktorú je kliešť prisatý zmenšila na minimum.

Besnota

Besnota je nebezpečné ochorenie a predstavuje smrteľné riziko pre človeka a zvieratá. V prípade ak sa prejavia a rozvinú príznaky tohto nebezpečného ochorenia tak už niet nádeje na vyliečenie a toto ochorenie sa končí smrťou jedinca. Preto je vhodné vedieť o všetkých opatreniach ktoré sa vykonávajú na znižovanie výskytu besnoty, ako aj opoatrenia ktoré sa musia vykonať v prípade.

V prvom rade je treba povedať že vďaka náročnej práci veterinárnej služby na Slovensku sa podarilo držať besnotu za hranicami našeho štátu. Besnota sa vyskytuje v Poľsku a na Ukrajine. Jedno z posledných ohnísk z tohto leta bolo hlásené z Nového Targu. Besnota sa na Slovensku, nevyskytuje respektíve nie sú hlásené ohniská s výskytom besnoty. Je to vďaka orálnej vakcinácii líšok ako aj vďaka významnému počtu vakcinovaných zvierat, najmä psov a mačiek chovaných v domácnostiach. Orálna vakcinácia líšok je jedna z možností ako brániť tomu, aby sa líška ako najčastejšie postihnutá šelma nakazila besnotou. Slúžia tomu špeciálne pripravené vakcíny ktoré sa rozhadzujú z lietadiel na odľahlých častiach našich lesov a po ich skonzumovaní líškou sa u líšky vyvinie chránenosť proti besnote. Ak pri potulkách lesom natrafíte na malý cca 5 cm balíček v alobale s obsahom lisovanej mäsokostnej múčk, tak sa ho nedotýkajte pretože obsahuje oslabený, ale živý vírus besnoty. Nechajte ho ležať nech si ho nájde ten, pre koho je určený teda pre líšku obyčajnú.

Často príde k poraneniu človeka psom alebo mačkou. Viete aký je správny postup v takomto prípade? Vždy sa nechajte ošetriť v zdravotníckom zariadení, pretože rany po uhryznutí sú napriek mýtom o liečivosti slín psa vysoko kontaminované, často sa zapália a hnisajú takže odborné ošetrenie lekárom je na mieste. Ak Vás poranilo neznáme zviera v lese, na lúke alebo v meste oznámte to ošetrujúcemu lekárovi a pravdepodobne sa nevyhnete vakcinácii. Ak však poznáte majiteľa zvieraťa ktoré Vás poranilo, nahláste to takisto lekárovi a žiadajte od neho protokol o ošetrení kde by mali byť uvedené Vaše údaje, údaje o dátume a čase poranenia a údaje o majiteľovi zvieraťa. Ak meno konkrétneho majiteľa nepoznáte tak žiadajte len protokol o ošetrení. Následne vyzvite majiteľa zvieraťa aby dal zviera na pozorovanie veterinárovi, ktorý vystaví protokol o karanténe psa. Zviera sa vyšetrí v deň kedy je privedené s následným vyšetrením na 5. a 14. deň. Zvieraťu sa neodoberajú žiadne vzorky, len sa nariadi jeho pozorovanie. Jednotlivé protokoly sa zasielajú ošetrujúcemu lekárovi. V prípade že majiteľ odmieta spoluprácu a nechce nechať zviera predviesť na vyšetrenia, neváhajte kontaktovať políciu alebo Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. Ide o smrteľné ochorenie a v takom prípade je súčinnosť majiteľa psa vynútiteľná.

C-reaktívny proteín (CRP) a jeho využitie vo veterinárnej medicíne

Čo je CRP?
C-reaktívny proteín patrí ku tzv. proteínom akútnej fázy, ktoré sa vytvárajú v organizme človeka a zvierat pri strese a pri akútnej alebo chronickej chorobe. CRP (C reaktívny proteín) je bielkovina, ktorá sa tvorí v bunkách pečene a veľmi citlivo reaguje na prítomnosť akéhokoľvek zápalového ložiska alebo chorobného procesu. Dokonca reakcia organizmu na zápal, zvýšením CRP nad určenú hranicu, nastáva omnoho skôr ako reakcia kostnej drene zvýšením počtu bielych krviniek, ktoré ako vieme nás majú chrániť pred infekciami. Stanovenie CRP v krvi psov umožňuje veľmi citlivo a hlavne veľmi skoro zistiť či sa v organizme nachádza zápal alebo, či ochorenie nie je sprevádzané zápalovou reakciou, čiže môžeme vylúčiť prítomnosť zápalu.

Načo nám treba vedieť či došlo k zvýšeniu CRP, alebo nie?
Včasné zistenie a odhalenie zápalu vedie k skorému zavedeniu správnej liečby zameranej na príčinu. Napríklad, ak prídete so svojim psom na ošetrenie s hnačkou, skúška na CRP umožní veterinárnemu lekárovi rozpoznať či ide o poruchu sprevádzanú zápalom napríklad v čreve, pankrease alebo v pečeni. Zápal môže byť spôsobený vírusmi alebo baktériami a to vyžaduje doplňujúce vyšetrenia alebo rovno zahájenie správnej liečby, obvykle okrem iného aj antibiotickej clony. Na druhej strane môže byť hnačka spôsobená banálnou dietnou chybou ktorú vyrieši niekoľkohodinová hladovka alebo úprava diéty a použitie antibiotík je zbytočné a často aj škodlivé. Vyšetrenie krvi zamerané na prítomnosť bielych krviniek nemusí ukazovať na žiadne zmeny, čo by mohlo viesť k oneskoreniu liečby a strate času, ktorý vždy v prípade vážnych ochorení, hrá v neprospech pacienta. Podobný model sa dá aplikovať na všetky orgánové systémy, konkrétne dýchací systém, obličky, močový mechúr, pohlavný aparát, pohybový aparát, autoimunitné ochorenia (okrem alergíí) atď.

V akých prípadoch sa doporučuje použiťskúšku na CRP?
Vykonanie CRP skúšky doporučujeme v prípadoch podozrení na zápalové ochorenia, krívanie, nádorové ochorenia a v rámci preventívneho vyšetrenia zameraného na odhalenie zápalových stavov v organizme.
Samostatnou a veľmi významnou kapitolou je degeneratívne ochorenie pohybového aparátu starších a starých psov ktoré sa nazýva polyartritída. Je to zápalové ochorenie viacerých kĺbov sprevádzané krívaním a neochotov k pohybu. Pri tomto type ochorenia býva zvýšený CRP a pri zavedení správnej liečby dochádza k ústupu príznakov ochorenia. Skúška na CRP nám v tomto prípade môže slúžiť ako kontrola správnosti liečby, pretože s ústupom príznakov klesá aj CRP.

Ako sa skúška na CRP vykonáva?
Test sa vykonáva zkrvi psa, priamo v ambulancii a nevyžaduje zasielanie krvi do laboratória. Zvieraťu sa vezme malé množstvo krvi zo žily, táto sa spracuje tak, aby sa získalo sérum. CRP Reader je prístroj ktorý vyhodnotí do cca 10 minút hladinu CRP v sére psa a ukáže ju na displeji. Celý proces odberu, spracovania a vyhodnotenia netrvá dlhšie ako 15 minút a celý sa uskutočňuje v ambulancii veterinárneho lekára za prítomnosti majiteľa.
Veľká výhoda je že skúška sa dá vykonať rýchle a v ambulancii čo výrazne zvyšuje hodnotu takto získanej informácie.

Intradermálny kožný test u psov

Alergické ochorenia psov predstavujú jeden z najčastejších dôvodov na návštevu veterinárnej ambulancie. Počet alergických reakcií u populácie psov významne stúpa a ochorenie alergiou je sprevádzané veľmi nepríjemnými príznakmi ktoré sužujú psa a aj majiteľa. Medzi najčastejšie príznaky alergie u psa patria intenzívne svrbenie a škriabanie najmä v oblasti prstov predných a zadných končatín, pazúch, slabín a brady. Takisto sa veľmi často vyskytujú opakované obojstranné zápaly zvukovodov.
Významným diagnostickým faktorom je vek zvieraťa. Alergie na enviromentálne alergény sa vyskytujú najčastejšie u mladých zvierat vo veku okolo 6-8 mesiacov, maximálne do 3 rokov veku. Neskôr začínajú prevažovať alergie na potravinové zložky najmä na bielkoviny v krmivách, rôzne farbivá a aditíva.

Významným diagnostickým postupom ktorý veľmi efektívne odhaľuje alergické ochorenia u psov prípadne pomáha odlíšiť iné ochorenia ktoré ale nie sú alergickej povahy je intradermálny kožný test. Je to finančne a časovo nenáročná procedúra ktorej výsledky majú veľmi cennú diagnostickú hodnotu. Dodnes sa vykonanie intradermálneho testu považuje vo veterinárnej dermatológii za zlatý štandard a výsledky tohto vyšetrenia sú veľmi presné. V poslednej dobe sa začínajú uplatňovať aj vyšetrenia krvi na Ig (epsilon) protilátky z krvi. Táto skúška je toho času považovaná za nie veľmi spoľahlivú a mohla by sa použiť v prípade potreby ako doplňujúce vyšetrenie. Oprieť diagnózu o stanovenie Ig protilátok na vylúčenie potravinovej alergie je celkom nespoľahlivé. Možno časom ak sa tieto testy zdokonalia budú poskytovať vyššiu diagnostickú hodnotu.
Intradermálny kožný test sa vykonáva v špecializovanej dermatologickej ambulancii. Vyšetreniu predchádza podrobné vyšetrenie zamerané na kožné parazitárne ochorenia, dôkladná anamnéza čiže sa veterinár dôkladne povypytuje majiteľa na okolnosti vzniku svrbenia. Všetky získané údaje si špecialista dermatológ zaznamená v podrobnom dotazníku. Potom sa pes sa uvedie pomocou sedatív do pokojného stavu a po vyholení srsti v oblasti rebier sa aplikujú jednotlivé alergény. Po 15 minútach sa odčíta výsledok. Sleduje sa po ktorom alergéne nastala reakcia a aká je intenzita tejto reakcie, ktorá sa udáva v mm vzniknutého opuchu. Získané údaje sa podrobne zaznamenajú do dotazníka a vyhodnotí sa výsledok. Psovi sa podá látka ktorá zruší účinok sedatíva podaného pred vyšetrením a pes odchádza domov. Celé to netrvá ani hodinu.

intradermalny-test

Na základe získaných údajov sa zvolí optimálna stratégia na liečbu. Z mojich skúseností sú najčastejšie reakcie na domáce resp. skladištné roztoče rodov Acarus, Dermatophagoides, Lepidoglyphus a iné, zriedkavo pele burín a mačacie epitelie.
Získaný výsledok sa dá využiť na výrobu špeciálnej vakcíny ktorá slúži na zbavenie zvieraťa príznakov alergie bez nutnosti aplikácie iných liekov ktoré poškodzujú zdravie psa a finančne zaťažujú jeho majiteľa. Tento postup sa volá desenzibilizácia a je veľmi úspešná pri psoch. Úspešnosť sa pohybuje okolo 75%.

Na obrázku je zobrazený intradermálny kožný test. Pozitívne reakcie sú na pozícii 2, 7, 8, 9, 11 a 12. Tento pes bol alergický na roztoče a mačacie epitelie.

Poruchy správania psov a mačiek

Zvieratá, podobne ako ľudia majú schopnosť prispôsobovať svoje správanie zmeneným okolnostiam vonkajšieho prostredia. Moderný štýl života však prináša zvieratám aj ľuďom veľa faktorov, s ktorými sa nervový systém nevie vyrovnať. Výsledkom neustále sa stupňujúcich stresujúcich podnetov sú poruchy správania, ktoré sú často majiteľom prehliadané, prípadne sú pripisované iným príčinám.

Okrem toho sa často zvieratá dostávajú do rúk ľuďom, ktorí nevedia psa usmerniť a správne nasmerovať jeho aktivitu pretože s tým nemajú skúsenosti. Okrem toho sa často stretávam s tým, že chovatelia si kupujú plemená nevhodné do bytoviek, prípadne plemeno ktoré sa napríklad svojim temperamentom nehodí medzi malé deti a podobne. Výsledkom je frustrovaný majiteľ a neurotizované zviera, ktoré demoluje byt, špiní v byte, hryzie majiteľa alebo rodinných príslušníkov.

Veľmi častým problémom býva zvýšená bojazlivosť v prípade vyššej hlučnosti, často spájanej s oslavami, ohňostrojmi a petardami. Zvieratá majú mnohonásobne lepší sluch a vnímajú tieto zvuky obzvlášť rušivo. Pri zvládaní týchto porúch, najmä u zvierat ktoré prejavujú extrémny strach, je vhodné sa poradiť s veterinárom v predstihu. Správne zviera medikovať, riadiť sa pokynmi veterinára. Podanie tabletky sedatíva o 20:00 hodine na Silvestra vedie obvykle k zhoršeniu bojazlivosti. Je to preto, lebo zviera zvuky z petárd vníma a bojí sa ich a okrem toho do tohto reťazca pristupuje aj ďalší stres z podanej tabletky, resp. z narušenia vedomia ktoré si zviera nevie vysvetliť. Preto sa bojí ešte viac.

Veľké nádeje vkladáme v poslednej dobe do prípravku Zylkéne od spoločnosti Intervet. Ide o celkom nový preparát ktorý podľa údajov výrobcu pomáha riešiť poruchy správania psov a mačiek a vzhľadom na svoje zloženie (upravený kazeín z mliečnej bielkoviny) neprináša do terapie riziko ktoré býva spojené s používaním liekov. Viac si môžete prečítať na www.zylkene.cz

Vzhľadom na to že poruchy správania a ich riešenie sú pomerne špecifickou oblasťou veterinárnej medicíny, oslovil som špecialistku na tento problém pani dr. Stražanovú o príspevok ku tejto problematike. Ak máte problém so zvládaním správania svojho psa alebo mačky môžete sa obrátiť priamo na jej e-mail: strazanova@netkosice.sk.

Ak budete riešiť alebo riešite svoj problém so psom prípadne mačkou, buďte trpezliví a nechajte si poradiť skúseným chovateľom, výcvikárom alebo veterinárom. Určite tak predídete ďalším škodám na Vašom vzťahu ku Vašemu štvornohému kamarátovi.

Aké krmivo je vhodné pre vášho psa?

Veľa psov sa krmí lacnými granulami najčastejšie kupovanými v supermarkete. Tieto tzv. základné krmivá majú naozaj nízku cenu a zoženiete ich takmer všade, teda aj v obchodoch, ktoré nie sú priamo špecializované na výrobky pre chovateľov (supermarkety, drogérie a pod.). Nízka cena je však spôsobená vysokým podielom rastlinnej zložky. Zlá stráviteľnosť a nízka energetická hodnota spôsobí, že pes potrebuje krmiva oveľa viac a jeho kondícia a zdravotný stav nebude veľmi dobrý.

Parazity

Ohrozenie parazitmi psov a mačiek predstavuje vážne zdravotné zdravotné riziko aj pre človeka. Veľmi častým problémom ľudí môže byť prenesenie vajíčiek škrkavky psej (Toxocara canis) na človeka. Najčastejšie bývajú postihnuté deti a starší ľudia a osoby s oslabenou imunitou. Larva škrkavky sa síce v organizme človeka nerozvinie na kompletného parazita, ale dostáva sa len do štádia migrujúcej larvy, tzv larva migrans. Táto larva spôsobuje svojim putovaním v tele človeka zdravotné problémy a často sa usídli v oku dieťaťa kedy môže spôsobiť slepotu. Druhou kategóriou sú pásomnice. Hlavne pásomnica psia (Dipilidium caninum) spôsobuje u detí plné rozvinutie príznakov ochorenia ako teploty, bolesti kĺbov, hnačka a iné. Človek je pre pásomnicu psiu medzihostiteľ a toto ochorenie je tiež pomerne často rozšírené.

Cieľom tohto krátkeho článku nieje venovať sa parazitom a ochoreniam ktoré môžu spôsobiť človeku. Skôr by som chcel poukázať, ako sa môžeme chrániť pred nebezpečnými „podnájomníkmi“. V tejto súvislosti by som chcel vyzdvihnúť pozitívnu aktivitu mesta Poprad, ktoré, podľa mojich informácií, ako druhé na Slovensku zaviedlo odpratávanie psieho trusu po nezodpovedných majiteľoch psov pomocou mobilného vysávača, zaškoleným personálom. Touto činnosťou chráni nás a naše deti, ale aj  našich psov ktorí sa pohybujú po voľne prístupných verejných plochách. Samozrejmosťou pre každého majiteľa, ktorého pes sa pohybuje po verejnom priestranstve je zdvihnúť trus do papierového alebo igelitového vrecúška. Táto činnosť by sa už aj v našom meste mala stať samozrejmosťou a výrazom inteligencie chovateľa, tak ako to radi obdivujeme a vysoko hodnotíme vo vyspelých štátoch. Začnime od seba a aj ľudia ktorí sa nevenujú chovu psov si nás začnú viac vážiť a nielen nám nadávať keď nás uvidia na prechádzke so psom.

Mamičky s malými deťmi je treba upozorniť nato, aby pri vychádzke alebo pri pobyte v pieskovisku zabránili deťom dávať si do úst piesok, trávu, kamienky a pôdu, čo deti s obľubou robia. Vajíčka parazitov sú totiž voľným okom neviditeľné a majú vysokú odolnosť voči vonkajším podmienkam kde prežijú aj niekoľko rokov.

Majitelia psov a mačiek by nemali zabudnúť na pravidelné odčervovanie minimálne raz za 3 až 4 mesiace.

Vitajte

Základné vyšetrenia a ošetrenia zvierat, vakcinácie, bežná úrazová chirurgia, kastrácie, ošetrenie očí, odber krvi, odstraňovanie zubného kameňa, rozbor moču. Čipovanie, vystavenie Petpassu, čistenie zubov ultrazvukom, biochemické a hematologické vyšetrenie krvi vyšetrenie ultrazvukom včasná diagnostika problémov s obličkami a srdcom vďaka HDO meraniu tlaku krvi.
Evidencia zvierat v Centrálnom registri zvierat. Špecializácia na veterinárnu dermatológiu.