Cenník veterinárnych úkonov

Ceny samotných úkonov

Ceny bez liečiv, materiálu, vakcíny, čipu a  spotrebného materiálu

Úkon Cena
Vyšetrenie všeobecné 10,-
Vyšetrenie ortopedické 10,-
Vyšetrenie neurologické 10,-
Vyšetrenie opakované 8,-
Vyšetrenie gravidity USG 15,-
Vyšetrenie USG 15,-
Vyšetrenie endoskopické 30,-
Vyšetrenie vnútroočného tlaku (IOP) 8,-
Návšteva u chovateľa 7,-
Injekcia subkutánna 3,-
Injekcia intramuskulárna 3,-
Injekcia intravenózna 5,-
Vakcinácia pes 10,-
Odber krvi a spracovanie vzorky 8,-
Vyšetrenie hematologické 25,-
Intradermálny kožný test (pes) 65,-
Pyometra u suky chirurgické riešenie 80,-
Odstránenie nádoru – koža, podkožie 40,-
Odstránenie nádoru mliečna žľaza 80,-
Anestéza/sedácia injekčná 8,-
Ošetrenie zubného kameňa 15,-
Análne vačky vytlačenie 5,-
Análne vačky výplach 10,-
Gastroskopia 35,-

Kompletné ceny úkonov

Ceny zahŕňajú úkon, anestéziu, šijací materiál, pomocný chirurgický materiál, golier, analgetikum podané po operácii, iný materiál, vakcínu, mikročip.

 

 

Úkon Cena
Kastrácia sučky do 5 kg 120,-
Kastrácia sučky 5-10 kg 140,-
Kastrácia sučky 10-20 kg 160,-
Kastrácia sučky nad 20-40 kg 180,-
Kastrácia sučky nad 40 kg 200,-
Chirurgické riešenie pyometry sučky do 10 kg *** 160,-
Chirurgické riešenie pyometry od 10-20 kg*** 180,-
Chirurgické riešenie pyometry od 20-40 kg*** 220,-
Chirurgické riešenie pyometry nad 40 kg*** 250,-
Kastrácia psa do 10 kg 50,-
Kastrácia psa do 20 kg 70,-
Kastrácia psa nad 20 kg 90,-
Kastrácia mačky – samica 50,-
Kastrácia kocúra 50,-
Odstránenie zubného kameňa do 10 kg 60,-
Odstránenie zubného kameňa do 15 kg 70,-
Odstránenie zubného kameňa nad 20 kg 80,-
Vakcinácia pes (DHPPiL) 16,-
Vakcinácia pes (besnota) 15,-
Vakcinácia pes (DHPPiL + besnota) 20,-
Vakcinácia mačka základné 15,-
Vakcinácia mačka základné + chlamidie 35,-
Vakcinácia mačka základné + besnota 20,-
Biochemické vyšetrenie krvi základné  Catalist CHEM 10+SDMA 30,-
Biochemické vyšetrenie krvi rozšírené Catalist CHEM 17+SDMA 39,9
Catalist CRP (C-reaktívny proteín z krvi) 22,-

 

 

*Catalist CHEM 10 panel je skrátené biochemické vyšetrenie 10 parametrov
** Catalist CHEM 17 panel je kompletné biochemické vyšetrenie 17 parametrov

*** cena je len za chirurgický úkon včítane materiálu použitého pri operácii,  a nezahŕňa aplikáciu liečiv pred a po operácii (antibiotiká, hormonálne preparáty) a takisto nezahŕňa biochemické a hematologické vyšetrenie ktoré je účtované samostatne nad rámec uvedenej ceny v cenníku

Ceny uvedené v cenníku sú orientačné. Skutočná cena za úkon závisí od stavu pacienta a od reálnej spotreby liekov, materiálu, spotrebného materiálu a podobne. Cena sa stanovujú dohodou. Za poskytnutie konzultácie a odborného poradenstva účtujeme 15 EURO za každých aj začatých 15 minút.

Pohotovostný príplatok mimo ordinačných hodín do 22.00 hod je 20 EUR, príplatok za pohotovosť počas nedele, sviatkov a po 22.00 hod je 30 EUR