Rozsah poskytovaných služieb
 • Vakcinácie psov a mačiek
 • Chirurgia mäkkých tkanív i psov a mačiek
 • Kastrácie psov a mačiek
 • Operácia pyometry u súk
 • Cisársky rez súk a mačiek
 • Chirurgické riešenie nádorových ochorení mliečnej žľazy
 • Chirurgické odstraňovanie nádorov z mäkkých tkanív
 • Sonografické vyšetrenie
 • Endoskopické vyšetrenie psov a mačiek
 • Gastroskopické vyšetrenie psov a mačiek
 • Bronchoskopické vyšetrenie psov a mačiek
 • Chirurgická úprava mäkkého podnebia u disponovaných psov
 • Všeobecná interná veterinárna medicína
 • Ošetrenie zubného kameňa ultrazvukovým prístrojom
 • Kompletné biochemické vyšetrenie krvi prístrojom IDEXX Vet Test
 • Stanovenie CRP (C-reaktívneho proteínu) u psov ktorý slúži ako veľmi citlivý marker na diagnostiku a odhaľovanie zápalu z krvi
 • Hematologické vyšetrenie krvi
 • Vyšetrenie krvných plynov pCO2 a pO2 prístrojom IDEXX VetStat
 • Vyšetrenie sodíka, draslíka, chlóru v krvi psov
 • Stanovenie acidobázického profilu
 • Infúzna terapia psov a mačiek
 • Špecializácia na veterinárnu dermatológiu
 • Vykonávame diagnostiku kožných alergických ochorení
 • Vykonávame intradermálne kožné testy u psov
 • Špecializovaná tzv. ASIT imunologická terapia alergických ochorení kože psov
 • Meranie vnútroočného tlaku prístrojom Tonopen Vet
 • Terapia glaukómu – zvýšeného vnútroočného tlaku u psov
 • Meranie produkcie sĺz Shirmerovým testom
 • Diagnostika a terapia syndrómu suchého oka u psov a mačiek (KCS – suchá keratokonjunktivitída)
 • Vykonávanie fluoresceínového testu na diagnostiku vredov rohovky a riešenie vredov rohovky
 • Chirurgická korekcia očných viečok entropium (vchlípené viečka) a ektropium (ovisnuté viečka) u psov a mačiek
 • Meranie tlaku krvi veterinárnym HDO tlakomerom – odhaľovanie hypertenzie ako rizikového faktoru zlyhania srdca
 • Spolupráca s IDEXX Laboratóriom v Lipsku, komplexné vyšetrenia psov a mačiek
 • Diagnostické vyšetrenia na genetické ochorenia psov a mačiek
 • Diagnostika a terapia endokrinologických ochorení – hypotyreózy, Cushingov syndróm a iné