baktéria

Anaplazmóza – ochorenie prenášané kliešťami. Koinfekcia s Boreliózou

Čo to znamená?
Nebezpečné ochorenie ohrozujúce život a zdravie Vašeho psa ktoré je prenášané kliešťami a ktoré ohrozuje Vášho psa na vychádzke ale aj na dovolenke.

Čo je to anaplazmóza?
Pôvodca ochorenia Anaplazma phagocytophylum je baktéria ktorá je rozšírená po celom svete, naše oblasti nevynímajúc. Ochorenie sa prenáša kliešťom rodu Ixodes ricinus. Je to ten najbežnejší kliešť akého poznáte a ktorého ste veľakrát videli na koži či už človeka alebo zvieraťa. Ochorenie sa prejaví od jedného do niekoľko dní po infekcii. Prejavy sú horúčka, apatia, skleslosť, letargia, bolesti svalov, neochota k pohybu. Typická je bolesť kĺbov, často s opuchom a krívanie. Najčastejšie sú postihnuté plemená zlatý retriever a labrador retriever. Okrem toho sa môžu vyskytnúť neurologické príznaky – záchvaty, tupý výraz a podobne. Ochorenie prechádza do chronického štádia kedy sa príznaky zmierňujú ale infekcia ostáva v organizme.

Aké sú najnovšie zistenia?
Rozširovaním teritórií kliešťov pravdepodobne následkom globálneho otepľovania dochádza k posúvaniu pásiem kde sa vyskytujú kliešte do vyšších nadmorských výšok a do oblastí kde sa predtým nevyskytovali. Tým sa posúvajú aj hranice výskytu ochorení prenášaných kliešťami.
K prenosu infekcie je pravdepodobne potrebná dlhšia doba prisatia kliešťa ako 24 hodín. Preto doporučujeme skoré vybratie prisatého kliešťa. Veľmi často sa vyskytuje aj tzv. koinfekcia s boreliózou.
Podľa jedného testu vykonaného veterinármi v Prahe sa bolo testovaných 120 náhodne vybratých psov z ktorých sa vyskytovala anaplazmóza u 36 psov (30%). Z týchto 36 psov bolo 15 psov aj klinicky chorých, teda vykazovali príznaky ochorenia. Štyria psy boli súčasne s anaplazmózou pozitívne testovaní aj na boreliózu, mali teda koinfekciu anaplazmózu a boleliózu.

Čo to znamená koinfekcia s boreliózou?
Borelióza je takisto bakteriálne ochorenie prenášané kliešťami rodu Ixodes a má podobné príznaky ako anaplazmóza a obe tieto ochorenia sa často vyskytujú súčasne pri jednom pacientovi. Tým sa samozrejme preťažuje imunitný systém. Dopady na pacienta sú významné a podstatne zhoršujú kvalitu života psa a jeho majiteľa.

Je anaplazmóza liečiteľná?
Pri správne stanovenej diagnóze ktorá sa robí vyšetrením krvi pacienta sa ochorenie dá liečiť a vyliečiť. Našťastie sa spolu s anaplazmózou, v prípade koinfekcie s boreliózou, vyliečia obidve ochorenia.

Aké sú odporúčania veterinárov?

  1. Účinné opatrenia proti kliešťom aplikáciou pipiet alebo obojkov. Pipety aplikujte 1x mesačne, obojky meňte podľa údajov výrobcu. Zvýšenú pozornosť venujte týmto opatreniam ak sa chystáte na dovolenku do teplých oblastí a beriete si so sebou psa. Nepodceňujte ani južné oblasti Slovenska a Maďarsko.
  2. Po každej vychádzke prehliadnite Vašeho psa (aj keď má obojok alebo pipetu) a urýchlene vyberte kliešťa ak je na psovi prítomný.
  3. Ak po týždni-dvoch po vybratí kliešťa spozorujete u psa malátnosť, opuchy svalov, kĺbov a podobne, vyhľadajte odbornú pomoc. Nezabudnite uviesť všetky dôležité údaje hlavne o výskyte kliešťa na tele psa, cestovateľskú anamnézu a podobne.
  4. Dajte psa preventívne testovať aspoň 1x ročne pri psoch okolo 5. roku života a starších, hlavne ak viete že zviera trpelo alebo trpí často napadnutím kliešťami a ak vidíte krívanie, neochotu ku pohybu a podobne