besnota

Besnota

Besnota je nebezpečné ochorenie a predstavuje smrteľné riziko pre človeka a zvieratá. V prípade ak sa prejavia a rozvinú príznaky tohto nebezpečného ochorenia tak už niet nádeje na vyliečenie a toto ochorenie sa končí smrťou jedinca. Preto je vhodné vedieť o všetkých opatreniach ktoré sa vykonávajú na znižovanie výskytu besnoty, ako aj opoatrenia ktoré sa musia vykonať v prípade.

V prvom rade je treba povedať že vďaka náročnej práci veterinárnej služby na Slovensku sa podarilo držať besnotu za hranicami našeho štátu. Besnota sa vyskytuje v Poľsku a na Ukrajine. Jedno z posledných ohnísk z tohto leta bolo hlásené z Nového Targu. Besnota sa na Slovensku, nevyskytuje respektíve nie sú hlásené ohniská s výskytom besnoty. Je to vďaka orálnej vakcinácii líšok ako aj vďaka významnému počtu vakcinovaných zvierat, najmä psov a mačiek chovaných v domácnostiach. Orálna vakcinácia líšok je jedna z možností ako brániť tomu, aby sa líška ako najčastejšie postihnutá šelma nakazila besnotou. Slúžia tomu špeciálne pripravené vakcíny ktoré sa rozhadzujú z lietadiel na odľahlých častiach našich lesov a po ich skonzumovaní líškou sa u líšky vyvinie chránenosť proti besnote. Ak pri potulkách lesom natrafíte na malý cca 5 cm balíček v alobale s obsahom lisovanej mäsokostnej múčk, tak sa ho nedotýkajte pretože obsahuje oslabený, ale živý vírus besnoty. Nechajte ho ležať nech si ho nájde ten, pre koho je určený teda pre líšku obyčajnú.

Často príde k poraneniu človeka psom alebo mačkou. Viete aký je správny postup v takomto prípade? Vždy sa nechajte ošetriť v zdravotníckom zariadení, pretože rany po uhryznutí sú napriek mýtom o liečivosti slín psa vysoko kontaminované, často sa zapália a hnisajú takže odborné ošetrenie lekárom je na mieste. Ak Vás poranilo neznáme zviera v lese, na lúke alebo v meste oznámte to ošetrujúcemu lekárovi a pravdepodobne sa nevyhnete vakcinácii. Ak však poznáte majiteľa zvieraťa ktoré Vás poranilo, nahláste to takisto lekárovi a žiadajte od neho protokol o ošetrení kde by mali byť uvedené Vaše údaje, údaje o dátume a čase poranenia a údaje o majiteľovi zvieraťa. Ak meno konkrétneho majiteľa nepoznáte tak žiadajte len protokol o ošetrení. Následne vyzvite majiteľa zvieraťa aby dal zviera na pozorovanie veterinárovi, ktorý vystaví protokol o karanténe psa. Zviera sa vyšetrí v deň kedy je privedené s následným vyšetrením na 5. a 14. deň. Zvieraťu sa neodoberajú žiadne vzorky, len sa nariadi jeho pozorovanie. Jednotlivé protokoly sa zasielajú ošetrujúcemu lekárovi. V prípade že majiteľ odmieta spoluprácu a nechce nechať zviera predviesť na vyšetrenia, neváhajte kontaktovať políciu alebo Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. Ide o smrteľné ochorenie a v takom prípade je súčinnosť majiteľa psa vynútiteľná.