CRP

C-reaktívny proteín (CRP) a jeho využitie vo veterinárnej medicíne

Čo je CRP?
C-reaktívny proteín patrí ku tzv. proteínom akútnej fázy, ktoré sa vytvárajú v organizme človeka a zvierat pri strese a pri akútnej alebo chronickej chorobe. CRP (C reaktívny proteín) je bielkovina, ktorá sa tvorí v bunkách pečene a veľmi citlivo reaguje na prítomnosť akéhokoľvek zápalového ložiska alebo chorobného procesu. Dokonca reakcia organizmu na zápal, zvýšením CRP nad určenú hranicu, nastáva omnoho skôr ako reakcia kostnej drene zvýšením počtu bielych krviniek, ktoré ako vieme nás majú chrániť pred infekciami. Stanovenie CRP v krvi psov umožňuje veľmi citlivo a hlavne veľmi skoro zistiť či sa v organizme nachádza zápal alebo, či ochorenie nie je sprevádzané zápalovou reakciou, čiže môžeme vylúčiť prítomnosť zápalu.

Načo nám treba vedieť či došlo k zvýšeniu CRP, alebo nie?
Včasné zistenie a odhalenie zápalu vedie k skorému zavedeniu správnej liečby zameranej na príčinu. Napríklad, ak prídete so svojim psom na ošetrenie s hnačkou, skúška na CRP umožní veterinárnemu lekárovi rozpoznať či ide o poruchu sprevádzanú zápalom napríklad v čreve, pankrease alebo v pečeni. Zápal môže byť spôsobený vírusmi alebo baktériami a to vyžaduje doplňujúce vyšetrenia alebo rovno zahájenie správnej liečby, obvykle okrem iného aj antibiotickej clony. Na druhej strane môže byť hnačka spôsobená banálnou dietnou chybou ktorú vyrieši niekoľkohodinová hladovka alebo úprava diéty a použitie antibiotík je zbytočné a často aj škodlivé. Vyšetrenie krvi zamerané na prítomnosť bielych krviniek nemusí ukazovať na žiadne zmeny, čo by mohlo viesť k oneskoreniu liečby a strate času, ktorý vždy v prípade vážnych ochorení, hrá v neprospech pacienta. Podobný model sa dá aplikovať na všetky orgánové systémy, konkrétne dýchací systém, obličky, močový mechúr, pohlavný aparát, pohybový aparát, autoimunitné ochorenia (okrem alergíí) atď.

V akých prípadoch sa doporučuje použiťskúšku na CRP?
Vykonanie CRP skúšky doporučujeme v prípadoch podozrení na zápalové ochorenia, krívanie, nádorové ochorenia a v rámci preventívneho vyšetrenia zameraného na odhalenie zápalových stavov v organizme.
Samostatnou a veľmi významnou kapitolou je degeneratívne ochorenie pohybového aparátu starších a starých psov ktoré sa nazýva polyartritída. Je to zápalové ochorenie viacerých kĺbov sprevádzané krívaním a neochotov k pohybu. Pri tomto type ochorenia býva zvýšený CRP a pri zavedení správnej liečby dochádza k ústupu príznakov ochorenia. Skúška na CRP nám v tomto prípade môže slúžiť ako kontrola správnosti liečby, pretože s ústupom príznakov klesá aj CRP.

Ako sa skúška na CRP vykonáva?
Test sa vykonáva zkrvi psa, priamo v ambulancii a nevyžaduje zasielanie krvi do laboratória. Zvieraťu sa vezme malé množstvo krvi zo žily, táto sa spracuje tak, aby sa získalo sérum. CRP Reader je prístroj ktorý vyhodnotí do cca 10 minút hladinu CRP v sére psa a ukáže ju na displeji. Celý proces odberu, spracovania a vyhodnotenia netrvá dlhšie ako 15 minút a celý sa uskutočňuje v ambulancii veterinárneho lekára za prítomnosti majiteľa.
Veľká výhoda je že skúška sa dá vykonať rýchle a v ambulancii čo výrazne zvyšuje hodnotu takto získanej informácie.