obličkové zlyhanie

Nová diagnostická metóda na včasné odhalenie zlyhania obličiek u psov v rámci preventívneho vyšetrenia

Obličkové zlyhanie je jedným z najčastejších ochorení psa vo vyššom veku. Prebieha nenápadne a často býva odhalené náhodne, alebo je diagnostikované vo fáze kedy sa prejavia naplno všetky príznaky čo býva žiaľ neskoro. Pre prežívanie pacienta sa javí ako najdôležitejšie zachytenie ochorenia vo fáze kedy je možné úpravou kŕmneho režimu resp. inými opatreniami ochorenie spomaliť až zastaviť tak, aby sa nerozvinulo v plnej miere. Preto sa odporúča vykonávať preventívne prehliadky s odberom krvi minimálne každé dva roky.

Obličkové zlyhanie býva zapríčinené infekciou prebiehajúcou v obličkách či už pôsobením špecifických baktérií napríklad Leptospír alebo prechodom baktérií z krvi či z močového mechúra pri výskyte chronického zápalu močového mechúra, zubov či inom zápale v tele. Takisto veľmi významnú úlohu pri vzniku chronického obličkového zlyhania hrá nesprávna výživa najmä prekrmovanie bielkovinami u psa v seniorskom veku.

V prípade ak sa ochorenie rozvinie je pozorovaný zvýšený príjem vody, zvýšené močenie, chudnutie pri normálnom alebo zvýšenom apetíte a často sa pozoruje opakované zvracanie.

Pri diagnostike bežnými metódami používanými v rámci vyšetrenia stanovením obsahu krvnej močoviny, kreatinínu a anorganického fosforu sa síce ochorenie odhalí, ale v čase kedy ho vedia tieto metódy zachytiť je poškodenie obličiek už vo vysokom štádiu. Odhaduje sa že v tom čase je postihnutého približne 75% funkčného tkaniva obličiek.
Nová diagnostická metóda ktorú sme zaviedli v našej ambulancii odhaľuje zlyhanie obličiek v čase keď je postihnutého len asi 30% funkčného tkaniva obličiek, čo umožňuje vykonať opatrenia v predstihu a zabrániť tak rozvinutiu ochorenia. Táto diagnostická metóda je vhodná najmä na včasné odhalenie začínajúceho obličkového zlyhania v rámci preventívnych prehliadok, ale môže byť použitá ako doplnková diagnostická metóda v rámci vyšetrenia krvi pacienta s podozrením na už rozvinuté ochorenie.

Liečba plne rozvinutého ochorenia je problematická, komplikovaná a často nevedie k požadovanému cieľu. Zhoršuje kvalitu života psa a žiaľ takýto pacienti musia byť často po niekoľkých dňoch resp. týždňoch utratený. Významná je aj frustrácia majiteľa a veterinára, ktorí v čase plného rozvinutia príznakov nevedia efektívne pacientovi pomôcť.

Prevencia obličkového zlyhania spočíva v dôslednom odhaľovaní a liečbe zápalov močového mechúra, kontrole kvality a zdravia chrupu s pravidelným čistením zubného kameňa ako aj v potláčaní ložísk zápalov v iných častiach tela zvieraťa.
Významným preventívnym opatrením je pravidelná ročná vakcinácia proti Leptospiróze vhodnou vakcínou, u nás napríklad česká vakcína Biocan Novell od Biovety Ivanovice ktorá obsahuje 4 kmene Leptospír, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v našej oblasti.
Dôležitým faktorom prevencie býva skrmovanie správnej diéty s optimálnym obsahom bielkovím. Nebezpečné je najmä prekrmovanie bielkovinami u dospelého resp. starého psa – seniora, žijúceho v byte s minimálnym pohybom. Typickým príkladom býva najmä vyváranie a predkladanie psovi na skrmovanie varenej prsnej svaloviny z kurčaťa podávanej v nekritických množstvách.