parazity

Parazity

Ohrozenie parazitmi psov a mačiek predstavuje vážne zdravotné zdravotné riziko aj pre človeka. Veľmi častým problémom ľudí môže byť prenesenie vajíčiek škrkavky psej (Toxocara canis) na človeka. Najčastejšie bývajú postihnuté deti a starší ľudia a osoby s oslabenou imunitou. Larva škrkavky sa síce v organizme človeka nerozvinie na kompletného parazita, ale dostáva sa len do štádia migrujúcej larvy, tzv larva migrans. Táto larva spôsobuje svojim putovaním v tele človeka zdravotné problémy a často sa usídli v oku dieťaťa kedy môže spôsobiť slepotu. Druhou kategóriou sú pásomnice. Hlavne pásomnica psia (Dipilidium caninum) spôsobuje u detí plné rozvinutie príznakov ochorenia ako teploty, bolesti kĺbov, hnačka a iné. Človek je pre pásomnicu psiu medzihostiteľ a toto ochorenie je tiež pomerne často rozšírené.

Cieľom tohto krátkeho článku nieje venovať sa parazitom a ochoreniam ktoré môžu spôsobiť človeku. Skôr by som chcel poukázať, ako sa môžeme chrániť pred nebezpečnými „podnájomníkmi“. V tejto súvislosti by som chcel vyzdvihnúť pozitívnu aktivitu mesta Poprad, ktoré, podľa mojich informácií, ako druhé na Slovensku zaviedlo odpratávanie psieho trusu po nezodpovedných majiteľoch psov pomocou mobilného vysávača, zaškoleným personálom. Touto činnosťou chráni nás a naše deti, ale aj  našich psov ktorí sa pohybujú po voľne prístupných verejných plochách. Samozrejmosťou pre každého majiteľa, ktorého pes sa pohybuje po verejnom priestranstve je zdvihnúť trus do papierového alebo igelitového vrecúška. Táto činnosť by sa už aj v našom meste mala stať samozrejmosťou a výrazom inteligencie chovateľa, tak ako to radi obdivujeme a vysoko hodnotíme vo vyspelých štátoch. Začnime od seba a aj ľudia ktorí sa nevenujú chovu psov si nás začnú viac vážiť a nielen nám nadávať keď nás uvidia na prechádzke so psom.

Mamičky s malými deťmi je treba upozorniť nato, aby pri vychádzke alebo pri pobyte v pieskovisku zabránili deťom dávať si do úst piesok, trávu, kamienky a pôdu, čo deti s obľubou robia. Vajíčka parazitov sú totiž voľným okom neviditeľné a majú vysokú odolnosť voči vonkajším podmienkam kde prežijú aj niekoľko rokov.

Majitelia psov a mačiek by nemali zabudnúť na pravidelné odčervovanie minimálne raz za 3 až 4 mesiace.