pes

Nová diagnostická metóda na včasné odhalenie zlyhania obličiek u psov v rámci preventívneho vyšetrenia

Obličkové zlyhanie je jedným z najčastejších ochorení psa vo vyššom veku. Prebieha nenápadne a často býva odhalené náhodne, alebo je diagnostikované vo fáze kedy sa prejavia naplno všetky príznaky čo býva žiaľ neskoro. Pre prežívanie pacienta sa javí ako najdôležitejšie zachytenie ochorenia vo fáze kedy je možné úpravou kŕmneho režimu resp. inými opatreniami ochorenie spomaliť až zastaviť tak, aby sa nerozvinulo v plnej miere. Preto sa odporúča vykonávať preventívne prehliadky s odberom krvi minimálne každé dva roky.

Obličkové zlyhanie býva zapríčinené infekciou prebiehajúcou v obličkách či už pôsobením špecifických baktérií napríklad Leptospír alebo prechodom baktérií z krvi či z močového mechúra pri výskyte chronického zápalu močového mechúra, zubov či inom zápale v tele. Takisto veľmi významnú úlohu pri vzniku chronického obličkového zlyhania hrá nesprávna výživa najmä prekrmovanie bielkovinami u psa v seniorskom veku.

V prípade ak sa ochorenie rozvinie je pozorovaný zvýšený príjem vody, zvýšené močenie, chudnutie pri normálnom alebo zvýšenom apetíte a často sa pozoruje opakované zvracanie.

Pri diagnostike bežnými metódami používanými v rámci vyšetrenia stanovením obsahu krvnej močoviny, kreatinínu a anorganického fosforu sa síce ochorenie odhalí, ale v čase kedy ho vedia tieto metódy zachytiť je poškodenie obličiek už vo vysokom štádiu. Odhaduje sa že v tom čase je postihnutého približne 75% funkčného tkaniva obličiek.
Nová diagnostická metóda ktorú sme zaviedli v našej ambulancii odhaľuje zlyhanie obličiek v čase keď je postihnutého len asi 30% funkčného tkaniva obličiek, čo umožňuje vykonať opatrenia v predstihu a zabrániť tak rozvinutiu ochorenia. Táto diagnostická metóda je vhodná najmä na včasné odhalenie začínajúceho obličkového zlyhania v rámci preventívnych prehliadok, ale môže byť použitá ako doplnková diagnostická metóda v rámci vyšetrenia krvi pacienta s podozrením na už rozvinuté ochorenie.

Liečba plne rozvinutého ochorenia je problematická, komplikovaná a často nevedie k požadovanému cieľu. Zhoršuje kvalitu života psa a žiaľ takýto pacienti musia byť často po niekoľkých dňoch resp. týždňoch utratený. Významná je aj frustrácia majiteľa a veterinára, ktorí v čase plného rozvinutia príznakov nevedia efektívne pacientovi pomôcť.

Prevencia obličkového zlyhania spočíva v dôslednom odhaľovaní a liečbe zápalov močového mechúra, kontrole kvality a zdravia chrupu s pravidelným čistením zubného kameňa ako aj v potláčaní ložísk zápalov v iných častiach tela zvieraťa.
Významným preventívnym opatrením je pravidelná ročná vakcinácia proti Leptospiróze vhodnou vakcínou, u nás napríklad česká vakcína Biocan Novell od Biovety Ivanovice ktorá obsahuje 4 kmene Leptospír, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v našej oblasti.
Dôležitým faktorom prevencie býva skrmovanie správnej diéty s optimálnym obsahom bielkovím. Nebezpečné je najmä prekrmovanie bielkovinami u dospelého resp. starého psa – seniora, žijúceho v byte s minimálnym pohybom. Typickým príkladom býva najmä vyváranie a predkladanie psovi na skrmovanie varenej prsnej svaloviny z kurčaťa podávanej v nekritických množstvách.

Anaplazmóza – ochorenie prenášané kliešťami. Koinfekcia s Boreliózou

Čo to znamená?
Nebezpečné ochorenie ohrozujúce život a zdravie Vašeho psa ktoré je prenášané kliešťami a ktoré ohrozuje Vášho psa na vychádzke ale aj na dovolenke.

Čo je to anaplazmóza?
Pôvodca ochorenia Anaplazma phagocytophylum je baktéria ktorá je rozšírená po celom svete, naše oblasti nevynímajúc. Ochorenie sa prenáša kliešťom rodu Ixodes ricinus. Je to ten najbežnejší kliešť akého poznáte a ktorého ste veľakrát videli na koži či už človeka alebo zvieraťa. Ochorenie sa prejaví od jedného do niekoľko dní po infekcii. Prejavy sú horúčka, apatia, skleslosť, letargia, bolesti svalov, neochota k pohybu. Typická je bolesť kĺbov, často s opuchom a krívanie. Najčastejšie sú postihnuté plemená zlatý retriever a labrador retriever. Okrem toho sa môžu vyskytnúť neurologické príznaky – záchvaty, tupý výraz a podobne. Ochorenie prechádza do chronického štádia kedy sa príznaky zmierňujú ale infekcia ostáva v organizme.

Aké sú najnovšie zistenia?
Rozširovaním teritórií kliešťov pravdepodobne následkom globálneho otepľovania dochádza k posúvaniu pásiem kde sa vyskytujú kliešte do vyšších nadmorských výšok a do oblastí kde sa predtým nevyskytovali. Tým sa posúvajú aj hranice výskytu ochorení prenášaných kliešťami.
K prenosu infekcie je pravdepodobne potrebná dlhšia doba prisatia kliešťa ako 24 hodín. Preto doporučujeme skoré vybratie prisatého kliešťa. Veľmi často sa vyskytuje aj tzv. koinfekcia s boreliózou.
Podľa jedného testu vykonaného veterinármi v Prahe sa bolo testovaných 120 náhodne vybratých psov z ktorých sa vyskytovala anaplazmóza u 36 psov (30%). Z týchto 36 psov bolo 15 psov aj klinicky chorých, teda vykazovali príznaky ochorenia. Štyria psy boli súčasne s anaplazmózou pozitívne testovaní aj na boreliózu, mali teda koinfekciu anaplazmózu a boleliózu.

Čo to znamená koinfekcia s boreliózou?
Borelióza je takisto bakteriálne ochorenie prenášané kliešťami rodu Ixodes a má podobné príznaky ako anaplazmóza a obe tieto ochorenia sa často vyskytujú súčasne pri jednom pacientovi. Tým sa samozrejme preťažuje imunitný systém. Dopady na pacienta sú významné a podstatne zhoršujú kvalitu života psa a jeho majiteľa.

Je anaplazmóza liečiteľná?
Pri správne stanovenej diagnóze ktorá sa robí vyšetrením krvi pacienta sa ochorenie dá liečiť a vyliečiť. Našťastie sa spolu s anaplazmózou, v prípade koinfekcie s boreliózou, vyliečia obidve ochorenia.

Aké sú odporúčania veterinárov?

  1. Účinné opatrenia proti kliešťom aplikáciou pipiet alebo obojkov. Pipety aplikujte 1x mesačne, obojky meňte podľa údajov výrobcu. Zvýšenú pozornosť venujte týmto opatreniam ak sa chystáte na dovolenku do teplých oblastí a beriete si so sebou psa. Nepodceňujte ani južné oblasti Slovenska a Maďarsko.
  2. Po každej vychádzke prehliadnite Vašeho psa (aj keď má obojok alebo pipetu) a urýchlene vyberte kliešťa ak je na psovi prítomný.
  3. Ak po týždni-dvoch po vybratí kliešťa spozorujete u psa malátnosť, opuchy svalov, kĺbov a podobne, vyhľadajte odbornú pomoc. Nezabudnite uviesť všetky dôležité údaje hlavne o výskyte kliešťa na tele psa, cestovateľskú anamnézu a podobne.
  4. Dajte psa preventívne testovať aspoň 1x ročne pri psoch okolo 5. roku života a starších, hlavne ak viete že zviera trpelo alebo trpí často napadnutím kliešťami a ak vidíte krívanie, neochotu ku pohybu a podobne

Aké krmivo je vhodné pre vášho psa?

Veľa psov sa krmí lacnými granulami najčastejšie kupovanými v supermarkete. Tieto tzv. základné krmivá majú naozaj nízku cenu a zoženiete ich takmer všade, teda aj v obchodoch, ktoré nie sú priamo špecializované na výrobky pre chovateľov (supermarkety, drogérie a pod.). Nízka cena je však spôsobená vysokým podielom rastlinnej zložky. Zlá stráviteľnosť a nízka energetická hodnota spôsobí, že pes potrebuje krmiva oveľa viac a jeho kondícia a zdravotný stav nebude veľmi dobrý.