psi

Intradermálny kožný test u psov

Alergické ochorenia psov predstavujú jeden z najčastejších dôvodov na návštevu veterinárnej ambulancie. Počet alergických reakcií u populácie psov významne stúpa a ochorenie alergiou je sprevádzané veľmi nepríjemnými príznakmi ktoré sužujú psa a aj majiteľa. Medzi najčastejšie príznaky alergie u psa patria intenzívne svrbenie a škriabanie najmä v oblasti prstov predných a zadných končatín, pazúch, slabín a brady. Takisto sa veľmi často vyskytujú opakované obojstranné zápaly zvukovodov.
Významným diagnostickým faktorom je vek zvieraťa. Alergie na enviromentálne alergény sa vyskytujú najčastejšie u mladých zvierat vo veku okolo 6-8 mesiacov, maximálne do 3 rokov veku. Neskôr začínajú prevažovať alergie na potravinové zložky najmä na bielkoviny v krmivách, rôzne farbivá a aditíva.

Významným diagnostickým postupom ktorý veľmi efektívne odhaľuje alergické ochorenia u psov prípadne pomáha odlíšiť iné ochorenia ktoré ale nie sú alergickej povahy je intradermálny kožný test. Je to finančne a časovo nenáročná procedúra ktorej výsledky majú veľmi cennú diagnostickú hodnotu. Dodnes sa vykonanie intradermálneho testu považuje vo veterinárnej dermatológii za zlatý štandard a výsledky tohto vyšetrenia sú veľmi presné. V poslednej dobe sa začínajú uplatňovať aj vyšetrenia krvi na Ig (epsilon) protilátky z krvi. Táto skúška je toho času považovaná za nie veľmi spoľahlivú a mohla by sa použiť v prípade potreby ako doplňujúce vyšetrenie. Oprieť diagnózu o stanovenie Ig protilátok na vylúčenie potravinovej alergie je celkom nespoľahlivé. Možno časom ak sa tieto testy zdokonalia budú poskytovať vyššiu diagnostickú hodnotu.
Intradermálny kožný test sa vykonáva v špecializovanej dermatologickej ambulancii. Vyšetreniu predchádza podrobné vyšetrenie zamerané na kožné parazitárne ochorenia, dôkladná anamnéza čiže sa veterinár dôkladne povypytuje majiteľa na okolnosti vzniku svrbenia. Všetky získané údaje si špecialista dermatológ zaznamená v podrobnom dotazníku. Potom sa pes sa uvedie pomocou sedatív do pokojného stavu a po vyholení srsti v oblasti rebier sa aplikujú jednotlivé alergény. Po 15 minútach sa odčíta výsledok. Sleduje sa po ktorom alergéne nastala reakcia a aká je intenzita tejto reakcie, ktorá sa udáva v mm vzniknutého opuchu. Získané údaje sa podrobne zaznamenajú do dotazníka a vyhodnotí sa výsledok. Psovi sa podá látka ktorá zruší účinok sedatíva podaného pred vyšetrením a pes odchádza domov. Celé to netrvá ani hodinu.

intradermalny-test

Na základe získaných údajov sa zvolí optimálna stratégia na liečbu. Z mojich skúseností sú najčastejšie reakcie na domáce resp. skladištné roztoče rodov Acarus, Dermatophagoides, Lepidoglyphus a iné, zriedkavo pele burín a mačacie epitelie.
Získaný výsledok sa dá využiť na výrobu špeciálnej vakcíny ktorá slúži na zbavenie zvieraťa príznakov alergie bez nutnosti aplikácie iných liekov ktoré poškodzujú zdravie psa a finančne zaťažujú jeho majiteľa. Tento postup sa volá desenzibilizácia a je veľmi úspešná pri psoch. Úspešnosť sa pohybuje okolo 75%.

Na obrázku je zobrazený intradermálny kožný test. Pozitívne reakcie sú na pozícii 2, 7, 8, 9, 11 a 12. Tento pes bol alergický na roztoče a mačacie epitelie.

Poruchy správania psov a mačiek

Zvieratá, podobne ako ľudia majú schopnosť prispôsobovať svoje správanie zmeneným okolnostiam vonkajšieho prostredia. Moderný štýl života však prináša zvieratám aj ľuďom veľa faktorov, s ktorými sa nervový systém nevie vyrovnať. Výsledkom neustále sa stupňujúcich stresujúcich podnetov sú poruchy správania, ktoré sú často majiteľom prehliadané, prípadne sú pripisované iným príčinám.

Okrem toho sa často zvieratá dostávajú do rúk ľuďom, ktorí nevedia psa usmerniť a správne nasmerovať jeho aktivitu pretože s tým nemajú skúsenosti. Okrem toho sa často stretávam s tým, že chovatelia si kupujú plemená nevhodné do bytoviek, prípadne plemeno ktoré sa napríklad svojim temperamentom nehodí medzi malé deti a podobne. Výsledkom je frustrovaný majiteľ a neurotizované zviera, ktoré demoluje byt, špiní v byte, hryzie majiteľa alebo rodinných príslušníkov.

Veľmi častým problémom býva zvýšená bojazlivosť v prípade vyššej hlučnosti, často spájanej s oslavami, ohňostrojmi a petardami. Zvieratá majú mnohonásobne lepší sluch a vnímajú tieto zvuky obzvlášť rušivo. Pri zvládaní týchto porúch, najmä u zvierat ktoré prejavujú extrémny strach, je vhodné sa poradiť s veterinárom v predstihu. Správne zviera medikovať, riadiť sa pokynmi veterinára. Podanie tabletky sedatíva o 20:00 hodine na Silvestra vedie obvykle k zhoršeniu bojazlivosti. Je to preto, lebo zviera zvuky z petárd vníma a bojí sa ich a okrem toho do tohto reťazca pristupuje aj ďalší stres z podanej tabletky, resp. z narušenia vedomia ktoré si zviera nevie vysvetliť. Preto sa bojí ešte viac.

Veľké nádeje vkladáme v poslednej dobe do prípravku Zylkéne od spoločnosti Intervet. Ide o celkom nový preparát ktorý podľa údajov výrobcu pomáha riešiť poruchy správania psov a mačiek a vzhľadom na svoje zloženie (upravený kazeín z mliečnej bielkoviny) neprináša do terapie riziko ktoré býva spojené s používaním liekov. Viac si môžete prečítať na www.zylkene.cz

Vzhľadom na to že poruchy správania a ich riešenie sú pomerne špecifickou oblasťou veterinárnej medicíny, oslovil som špecialistku na tento problém pani dr. Stražanovú o príspevok ku tejto problematike. Ak máte problém so zvládaním správania svojho psa alebo mačky môžete sa obrátiť priamo na jej e-mail: strazanova@netkosice.sk.

Ak budete riešiť alebo riešite svoj problém so psom prípadne mačkou, buďte trpezliví a nechajte si poradiť skúseným chovateľom, výcvikárom alebo veterinárom. Určite tak predídete ďalším škodám na Vašom vzťahu ku Vašemu štvornohému kamarátovi.